Erin ergonomie en industrieel ontwerp

Ondernemer: Renate de Bruin

[line]

Ontwerpergonomie? Het klinkt ingewikkelder dan het is: ergonomie draait om het ‘passend bij de mens’ maken van de omgeving en de spullen waarmee we werken. Je kunt daarbij denken aan lichamelijk passen, maar ook aan het passen bij de manier waarop mensen waarnemen (horen, zien, voelen) en informatie verwerken (cognitie). Het uiteindelijke doel is dat mensen beter en prettiger kunnen werken. Normaal doe ik in opdracht gebruiksonderzoek of literatuuronderzoek, vaak voor product-ontwikkelende bedrijven. Iets nieuws is een proefproject op basisschool de Wieken. Daar kijk ik niet alleen naar de goede maat schoolmeubilair, maar geef ook tips over beeldschermwerkplekken voor kinderen en hoe je in de vormgeving van de schoolruimtes kan inspelen op speciale behoeften van kinderen met bijvoorbeeld autisme, ADHD of dyslexie. Alle scholen in Nijmegen zijn bij deze van harte uitgenodigd om te informeren!
[line]

renate-de-bruin_breed300px

Contactgegevens: