Guido Roelofs Advies

Ondernemer: Guido Roelofs

[line]

Participatie op niveau

Ik werk met plezier op het snijvlak van wonen, welzijn, leefbaarheid en wijkontwikkeling.
Vraagstukken van overheid, corporaties, maatschappelijke instellingen en bewoners oppakken. Enthousiaste samenwerking tussen partijen realiseren, zodat zij hun doelen kunnen bereiken. Achterhalen van vragen, wensen en ideeën. Gezamenlijke bijdragen, inzet en mogelijkheden vaststellen. Het opzetten en uitvoeren van wederzijds gedragen plannen. Stimuleren van effectieve bewonersparticipatie. De agenda van bewoners is hierbij mijn uitgangspunt.
Als opbouwwerker en bewonersadviseur heb ik de afgelopen jaren mooie ervaringen en projecten gedeeld met bewonersgroepen en organisaties in Nijmegen.
[line]

guido_roelofs_hoogte200pxContactgegevens: